top of page

Shumë si ju filluan një biznes - kështu mundeni edhe ju!

Fjalët e Mëdha të Diturisë për të gjitha Epokat

Pothuajse gjithçka (Gjëra të Mëdha) Falas ose Lirë

Rritni paratë tuaja - Norma të larta interesi, rrezik të ulët

Many Like You Started a Business - So Can You!

Dituria që fuqizon! 

Parapagimi/Kostoja e mbylljes Ndihmë dhe materiale të shkëlqyera rinovimi të lira

Ndaloni padrejtësinë dhe pabarazinë racore me Veprimet e RKV 

Tuition-Free Colleges/Universities,
Scholarships & Loan Forgiveness / Best HS, Colleges/Universities

bottom of page