top of page

Motivimi frymëzues: Fjalët e Diturisë dhe Modelet e Rolit

Man Born Without Hands or Feet Had Determination and Overcame Countless Rejections to Become a Commercial Pilot and Flight Instructor

Unsung Heros (Over Past 75 Years) Paved Way for
1st African American Secretary of Defense
& Today's Historic Record of Generals/Admirals

Steve Jobs Quote.PNG
Determinaton 4.PNG

Hulumtimi i Harvardit - Tre hapa drejt suksesit!

 

  • Një metodë e provuar shkencërisht që është pak më argëtuese

  • Shawn Achor's  Hulumtimet tregojnë se suksesi nuk sjell lumturi - lumturia sjell sukses.  

  Klikoni për të lexuar historinë e plotë

Persistance 2.PNG
bottom of page